Eiland 1993
papier uit stadsplattegrond Utrecht
4,4 x 3,6 cm

Een tijdlang liep ik elke dag een vaste route in de stad. De ruimte die ik gebruikte was slechts een klein deel van de stad waarin ik woonde. Eiland is de representatie van dit idee van de ruimte die je dagelijks gebruikt.

Island 1993
paper from city map Utrecht, 4,4 x 3,6 cm

For some time I walked the exact same routes to go to my studio, to go shopping, to go swimming, and even when I would walk to think. Even though it made up the entirely of my life, the soil under my feet represented only a small fraction of the city I lived. Island is a representation of that idea showing the space that I used everyday.