Sunwalks 1996-2007
Patronen op papier, sporen in de grond (verdwaalroute)

Je loopt naar de zon van moment van opkomst tot moment van ondergang. Een tak sleep je achter je aan zodat je een spoor trekt. Van boven af bekeken, krijg je fantastische patronen die per breedtegraad verschillen. Wandelingen op 21 maart en september, 21 december en 21 juni.

Sunwalks 1996-2007
paterns on paper, traces in the dirt (wild walk)

You start walking toward the sun from the moment it rises till the moment it sets. Meanwhile you drag a stick behind you which leaves a trace. Watched from above, you can see a fantastic pattern that varies with each altitude.