Groen Schoolplein (2012)

Plan ontwikkelt in samenwerking met leerlingen van OBS de Wilgenstam in Schiebroek. Hergebruik van zoveel mogelijk materiaal, aftappen van regenwater, aanleg moestuintjes. Ontwikkeling van het plein is een meerjarenplan.

Green Playground (2012)

Concept in collaboration with schoolkids. Public school de Wilgenstam. Materials used were taken from the old playground. Rainwater is used to feed two small ponds. The development of the playground is an ongoing proces wich involves kids, teachers, and parents.